Make your own free website on Tripod.com
 peka 
ke arah pembentukan masyarakat prihatin

matlamat penulisan risalah Peka adalah sebagai medium untuk kelab bimbingan mahasiswa (kbm) universiti putra malaysia (upm) menyuarakan pendapat dan pandangan mengenai pelbagai isu yang wujud di upm dari sudut pandangan kritikal sebagai sebuah badan mahasiswa yang tidak dipengaruhi oleh mana-mana pihak yang berkepentingan peribadi. segala tulisan adalah berdasarkan kepada hasil pemerhatian dan penyelidikan yang dilakukan oleh kbm. maka sebarang bentuk komen atau kritikan sama sekali tidak memihak kepada mana-mana individu atau badan di upm.

  • bil. 1 (tiada)
  • bil. 2