Make your own free website on Tripod.com
 minda 
ke arah pembentukan masyarakat saintifik

matlamat penulisan risalah minda adalah sebagai satu usaha untuk merealisasikan hasrat kerajaan untuk membentuk sebuah masyarakat madani dan juga masayarakat yang berfikiran saintifik yang mana segala bentuk ilmu dan hasil penyelidikan dikaitkan secara langsung dengan sumber-sumber ilmu islam yang terulung iaitu al_Quran dan as_sunnah. artikel-artikel yang disiarkan diambil daripada hasil tulisan oleh para cendikiawan Islam yang disiarkan melalui internet. Ini juga adalah sebagai satu usaha untuk menggalakkan masyarakat mendampingi dan memanfaatkan teknologi terkini dalam usaha untuk meningkatkan ilmu pengetahuan terutamanya berkaitan dengan sains islam.

  • bil. 1 (tiada)
  • bil. 2
  • bil. 3
  • bil. 4
  • bil. 5