Make your own free website on Tripod.com

Al-Hidayah

Ke Arah Pembentukan Generasi Al-Quran


Matlamat penulisan risalah Al-Hidayah adalah sebagai satu alternatif kepada ahli KBM untuk mendapatkan mendapat ilmu dan pengetahuan dalam bentuk pengisian jiwa dan kerohanian. Artikel yang dikeluarkan adalah diambil dari buku-buku terpilih yang jarang kedapatan di mana-mana kedai sekarang ini. Ini adalah juga sebagai usaha untuk mendampingkan ahli-ahli KBM dengan buku-buku tulisan para tokoh-tokoh pemikir dan pejuang Islam seperti Hassan Al-Banna, Syed Qutb, Al-Maududi, Fathi Yakan, Yusuf Qardawi, dan lain-lain lagi.

Artikel-Artikel Al-Hidayah

  • Pengertian Kalimah Syahadah
  • Aqidah Tauhid-Tiada Ilah Melainkan ALlah
  • Islam-Satu Cara Hidup
  • Ibadah Dalam Islam