Make your own free website on Tripod.com
 al-hidayah 
ke arah pembentukan generasi al-quran

matlamat penulisan risalah al-hidayah adalah sebagai satu alternatif kepada ahli kbm untuk mendapatkan mendapat ilmu dan pengetahuan dalam bentuk pengisian jiwa dan kerohanian. artikel yang dikeluarkan adalah diambil dari buku-buku terpilih yang jarang kedapatan di mana-mana kedai sekarang ini. Ini adalah juga sebagai usaha untuk mendampingkan ahli-ahli kbm dengan buku-buku tulisan para tokoh-tokoh pemikir dan pejuang islam seperti hassan al-banna, syed qutb, al-maududi, fathi yakan, yusuf qardawi, dan lain-lain lagi.

  • pengertian kalimah syahadah (tiada)
  • aqidah tauhid-tiada ilah melainkan ALlah
  • islam-satu cara hidup
  • ibadah dalam islam