Make your own free website on Tripod.com
skop aktiviti

Skop aktiviti KBM boleh dibahagikan kepada dua bentuk yang utama:
A. Dalaman
B. Umum